Grafisk Værksteds jubilæum 2013

Grafisk værksted \ NÆSTVED  25. år i 2013

I den forbindelse var der udstillinger i GrafikGalleriet, Galleri Dragehøj og Næstved Museum Boderne. Se indbydelsen  og billeder fra jubilæet nedenfor!!

 

Grafisk værksted \ NÆSTVED' historie (fra deres hjemmeside):

Efter et positivt samarbejde mellem politikere og kunstnere i det tidligere Storstrøms Amt åbnede "Storstrøm Amt's Grafiske Værksted" i 1988 i lokaler på Grønnegades Kaserne i Næstved.

Fra 1. januar 2007, hvor amterne blev nedlagt, overgik Værkstedet til Næstved Kommune og ændrede navn til grafisk værksted \ NÆSTVED - Print Studio for Artists

Det er meningen, at værkstedet skal fungere for kunstnere, som ønsker at arbejde professionelt og seriøst med de grafiske teknikker på et kvalitativt højt niveau. Dette har værkstedet, til glæde for kunstnerne, kunnet føre ud i livet og til stadighed opretholde.
Kunstnerne kan hver især i fred og ro arbejde og eksperimentere med teknikkerne og i visse tilfælde, med indkaldt ekspertbistand, dygtiggøre sig indenfor de nyeste grafiske landvindinger.
I tidens løb har gæstekunstnere fra ind- og udland som led i værkstedets Artists in Residence Program kunnet bo og arbejde i kortere eller længere tid på værkstedet, hvilket har været til stor inspiration for de tilknyttede kunstnere.
Det grafiske værksted er placeret på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i centrum af Næstved. Konstruktionen bag er en forening med en bestyrelse på 7 medlemmer. Kunstnerstyret med offentlig tilskud via Næstved kommune, der  har stillet lokalerne til rådighed på Grønnegade Kaserne Kulturcenter. Arbejdsfaciliteterne er gode, og de teknikker, som er tilgængelige på værkstedet er: Radering/ætsning/dybtryk, fotopolymer gravure, litografi, linoleums/træsnit og computerbaseret grafik.

I værkstedets levetid er der opbygget et stort lager af original grafik udført af de tilknyttede kunstnere, som til stadighed udvides, og som sælges fra værkstedet samt på udstillinger i ind- og udland. Som udløber af 20 års jubilæets store Næstved International Mini Print Exhibition i 2008 har værkstedet desuden et internationalt studiearkiv over mini grafik  med omkring 1.500 grafiske arbejder af 764 kunstnere fra 52 lande.
Fra januar 2010 har Næstved Kommune og Grønnegades Kaserne Kulturcenter givet grafisk værksted rådighed over dobbelt så stort areal. Dette har værkstedet udnyttet til at indrette GrafikGalleriet til udsillinger af original grafik dels af værkstedets medlemmer dels af andre danske og udenlandske grafikere. Galleriet har sit eget website med alle oplysninger om galleriet og om udstillinger: www.grafisk-galleri.dk


                                                             

Mere i denne kategori: « Mezzotint Fotogravure »